நடிகை ஸ்ரீதேவியின் மரணம் இந்திய சினிமாவை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. குழந்தை நட்சத்திரமாக இருந்து கனவு நாயகியாக இருந்த ஒரு திறமையான அனுபவம் வ...

லேடி ஐகானிக் ஸ்ரார் ஆஃப் இந்தியன் சினிமா என இடம் இன்றளவும் இடம் பிடித்தவர் நடிகை ஸ்ரீ தேவி. அவரின் மரணம் சினிமா உலகத்தையே சஞ்சலத்தில் ஆழ்த்...

Search This Blog

Blog Archive

About