கன்னியாகுமரியில் கடல்நீர் மட்டம் குறைந்துவிட்டதால் திருவள்ளூவர் சிலை மற்றும் விவேகானந்தர் மண்டபத்திற்கு செல்லும் படகு சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்...

குழந்தைகளுக்கான சத்துணவில் இனி மா, பழா, ஆப்பிள் பழங்களும் உண்டு! ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரையில் அரசுப்பள்ளி குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும...

Search This Blog

Blog Archive

About