தொகுப்பாளினி டிடி நிகழ்ச்சி என்றாலே ரசிகர்கள் தனிவித வரவேற்பு கொடுப்பர். அவர் நிகழ்ச்சி எப்போதும் கலகலப்பாக இருக்கும், அதற்கு முக்கிய காரணம...

Search This Blog

Blog Archive

About