தமிழ் சினிமாவில் திரைப்படங்களை தாண்டி சீரியல்களுக்கு ரசிகர்கள் அதிகம். ஒரு சீரியல் முடிந்துவிட்டால் அதற்கு மக்கள் எப்படி வருத்தப்படுவார்கள்...

Search This Blog

Blog Archive

About