மண்டைக்கு வெளியே மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்டால், மனுஷன் மனுஷனாவா இருக்க முடியும்? மெல்ல ‘சைத்தான்’ ஆகிவிடுகிற ஒரு புதுமணப் புருஷனின் கதைதான் சைத்தா...

காரி மாட்டு சிறுநீரில் தயாரிக்கப்பட்ட கட்டித்தங்கம், இது செவலை மாட்டு சிறுநீரில் உற்பத்தி செய்த சொக்கதங்கம் என்பது போன்ற வாசகங்கள் இனி வரும...

தி.மு.க-வின் தலைவராக அரை நுாற்றாண்டு காலமாக தொடர்ந்து இருந்து வருகிறார் கருணாநிதி. இது, இந்திய அளவில் எந்த தலைவருக்கும் இல்லாத சிறப்பு என்ற...

Search This Blog

Blog Archive

About