மனிதனின் பேராசை - கடவுளும் மனிதனும்

                    கடவுள் ஒரு நாள் கழுதையை படைத்து அதனிடம் சொன்னார்,                   “நீ ஒரு கழுதை. காலை முதல் மாலை வரைக்கும் நீ உழைக...

                    கடவுள் ஒரு நாள் கழுதையை படைத்து அதனிடம் சொன்னார்,

                  “நீ ஒரு கழுதை. காலை முதல் மாலை வரைக்கும் நீ உழைக்க வேண்டும். உன் மேல் சுமைகள் இருக்கும். நீ புல் தான் சாப்பிட வேண்டும். உனக்கு அவ்வளவாக அறிவு இருக்காது. நீ 50 வருடங்களுக்கு வாழ்வாய்.

                   இதற்கு கழுதை சொன்னது....

“நான் கழுதையாக இருக்கிறேன். ஆனா 50 வருடம் ரொம்ப அதிகம். எனக்கு 20 வருடம் போதும்.”...மேலும்......இங்கே

மேலும் பல...

0 comments

Search This Blog

Blog Archive

About